​مشاوره​   

 ارایه بهترین گزینه مهاجرت به کانادا

مهاجرت به کانادا با مالکیت کسب و کار

Owner Operator  مجوز کار 
افرادی که مایل هستند برای راه اندازی یک تجارت و یا خرید یک بیزنس در حال فعالیت به کانادا بیایند، میتوانند برای مجوز کار تحت برنامه کارآفرینان و خوداشتغالی درخواست دهند.
 غالباً از این دسته به عنوان (مجوز کار مالک-اپراتور) یاد میشود. 

دو نوع مجوز کار مالک-اپراتور وجود دارد: 
مجوز کار مالک-اپراتور بر اساس ارزیابی تاثیر بازار کار (LMIA)
مجوز کار مالک-اپراتور تحت برنامه تحرک بین المللی


بر اساس این طرح متقاضی باید نشان دهد که: 

حداقل 50 درصد از کسب و کار را در اختیار دارد.
موقعیت و نقش غیر قابل انکاری در اداره بیزنس داشته باشد.
دستمزدی برابر یا بیشتر از متوسط سطح معمول دستمزد آن سمت را دارا باشد.  

برای این هدف، فرد متقاضی کسب‌ و کاری را راه اندازی می‌کند که منجر به ایجاد یا حفظ فرصت‌های شغلی برای کانادایی ها یا افراد مقیم دائمی می‌شود، یا انتقال مهارت‌ها یا دانش به جامعه کانادایی‌ فراهم می‌کند. یک طرح تجاری قابل اجرا داشته باشد و اقداماتی را برای اجرای طرح تجاری خود انجام دهد  
- مانند تامین مالی، اجاره فضای اداری و دریافت شماره تجاری با آژانس درآمد کانادا. 
مجموعه مهارت یا تجربه ای داشته باشد که امکان سنجی کسب و کار را بهبود بخشد و حداقل یک کانادایی یا مقیم دائمی را در اولین سال فعالیت یا افتتاح کسب و کار در کانادا استخدام کند با این طرح متقاضی می تواند 200 امتیاز اضافی کسب کند. 
در بیشتر موارد، کسب این 200 امتیاز اضافی، تضمین می کند که یک شهروند خارجی از لیست کاندیداهای اکسپرس اینتری انتخاب می شود.

پس برای استفاده از این فرصت با کارشناسان و مشاوران ما در تماس باشید.  

اگر به دنبال مهاجرت به کانادا هستید

بهترین و پیشنهاد صحیح، را از ما بگیرید

مشاوره رایگان

فرم ارزیابی آنلاین را تکمیل کنید
سپس منتظر تماس کارشناسان باشید

فرم ارزیابی