​مشاوره​   

 ارایه بهترین گزینه مهاجرت به کانادا

برنامه سرمایه گذاری و کارآفرینی استانی در کانادا:

  
بطور کلی الزامات این برنامه در چهار دسته قرار میگیرند:
۱-داشتن تجربه مدیریت و سابقه مالکیت یک بیزینس
۲-دارا بودن حداقل ۶۰۰هزار دلار کانادا تمکن مالی
۳-میزان سن، تحصیلات و سطح زبان
۴-داشتن یک پلن بیزینس با استفاده از تجربه و توان مدیریت در یکی از مناطق کانادا


نکات قابل تامل در این روش:
۱-سطح حداقل زبان انگلیسی
۲- انجام مراحل پرونده از استان و سپس دولت فدرال
۳-انتقال پول و سرمایه پس از دریافت اجازه کار
۴-مسیر اخذ اقامت دائم کانادا 

مشاوره و ارزیابی رایگان