​مشاوره​   

 ارایه بهترین گزینه مهاجرت به کانادا

برنامه مهاجرتی استارت آپ

در واقع، برنامه SUV کارآفرینان را با سازمان‌های بخش خصوصی که تجربه کار با استارت‌آپ‌ها را دارند مرتبط می‌کند. این سازمان‌های تعیین‌شده عبارتند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر Venture Capital Funds، گروه‌های سرمایه‌گذار Angel Investor Groups یا انکوباتورهای تجاری Business Incubators.
هر یک از این سه دسته از سازمان ها، البته، معیارهای خاص خود را دارند تا تعیین کنند که آیا می توانند و/یا باید با کارآفرینان درگیر شوند و نامه های پشتیبانی/تعهدنامه صادر کنند. مجموعه ایده های نوآورانه کسب و کار آنها معمولاً شامل زمینه های زیر است: biotechnology & pharmacology; commerce & consumer products; communication & media; electronics; energy; industrial products; IT; manufacturing; medical & health.

حداقل شرایط اولیه
الزامات برنامه SUV نسبتاً ساده است:
.1 متقاضی باید حداقل سطح CLB 5 را در زبان انگلیسی (یا به زبان فرانسه) در هر چهار زمینه: صحبت کردن، خواندن، شنیدن و نوشتن داشته باشد.
.2 متقاضی همچنین باید بر اساس تعداد اعضای خانواده و طرح 150 هزار دلار کانادا تمکن مالی داشته باشد.
.3 متقاضی باید تعهدی از یک سازمان تعیین شده دریافت کند که حمایت آن از ایده تجاری و سرمایه گذاری متقاضی برای توسعه را تأیید می کند (هر دسته از سازمان ها با الزامات خاص خود).
.4 متقاضی باید یک کسب و کار واجد شرایط راه اندازی کند که شامل هر دو است:
4.1. شرط مالکیت - متقاضی باید 10٪ یا بیشتر از حقوق رای را داشته باشد.
.4.2 همراه با سازمان تعیین شده، باید 50% یا بیشتر از حق رای را داشته باشند. 

مشاوره و ارزیابی رایگان